21/01/2022 S15

Ungheria-Budaörs: Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza

2022/S 015-036382

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: MVM Balance Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numero di identificazione nazionale: AK23004
Indirizzo postale: Kinizsi utca 26.
Città: Budaörs
Codice NUTS: HU120 Pest
Codice postale: 2040
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Farkasné Kiss Mária
E-mail: farkas.maria@balance.mvm.hu
Tel.: +36 13042482
Fax: +36 13042225
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.balance.mvm.hu/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.balance.mvm.hu/
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Bakonyi Gázturbinás Erőműben a „package”-eken belül található Emerson és Rosemount gyártmányú műszerek, berendezések karbantartási és esetleges felújítási feladatainak ellátása

II.1.2)Codice CPV principale
38800000 Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

A Bakonyi Gázturbinás Erőműben a „package”-eken belül található Emerson és Rosemount gyártmányú műszerek, berendezések (távadók, jeladók, érzékelő egységek) karbantartási munkáinak, valamint esetleges felújítási feladatainak ellátása

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 47 442 927.00 HUF
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
38800000 Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza
31200000 Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica
38424000 Apparecchi di misurazione e controllo
38570000 Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo
50532000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU213 Veszprém
Luogo principale di esecuzione:

MVM Balance Zrt., Bakonyi Gázturbinás Erőmű, Ajka,

Gyártelep, Hrsz.: 1961/1.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Az Ajánlatkérő a Bakonyi Gázturbinás Erőműben a „package”-eken belül található Emerson és Rosemount gyártmányú műszerek, berendezések (távadók, jeladók, érzékelő egységek) karbantartási munkáinak, valamint esetleges felújítási feladatainak ellátása.

Karbantartási terjedelem:

- a szállítási terjedelembe tartozó műszerek, távadók, egyéb berendezések éves általános

ellenőrzése, szükség szerinti karbantartási munkálatok elvégzése;

- eseti javítási és karbantartási tevékenység

o üzem közben jelentkező nem tervezett meghibásodások elhárítása,

o diagnosztikai vizsgálatok eredménye alapján célirányos karbantartási munka elvégzése az

üzemképesség fenntartása érdekében.

- tartalék alkatrészek szállítása:

o a javításokhoz szükséges alkatrészek szállítása,

o ÜBT (Üzembiztonsági Tartalék) képzéshez jellemzően a hosszú átfutási idővel rendelhető

egységek, alkatrészek leszállítása.

Felújítási terjedelem:

- irányítástechnikai rendszer (DCS rendszer) modernizációja;

- analitikai rendszerek modernizációja.

A karbantartási és felújítási terjedelem a részvételi szakaszhoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció IV. Műszaki Leírásban foglalt műszerekre, berendezésekre vonatkozik.

A műszaki terjedelem nem tartalmazza:

- a ”package”-ekhez tartozó tűz- és gázvédelmi rendszereket,

- a generátorok segédolaj rendszerét.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: 24 hónapot meghaladó jótállási időszak / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 95
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 149-309111
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 4000531744
Denominazione:

30. sz. Feladatkiadási lap - GT1 és GT2 hatósági mérés előtti CEMS vizsgálat

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/12/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Emerson Process Management Kft.
Indirizzo postale: Hungária krt.30/A.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Budapest
Codice postale: 1087
Paese: Ungheria
E-mail: zoltan.mathe@emerson.hu
Tel.: +36 703737058
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 484 468.00 HUF
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 4000543739
Denominazione:

29. sz. Feladatkiadási lap - GT jelkapcsolat és képernyőképek helyszíni módosítása, tesztjei és dokumentálása

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/10/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Emerson Process Management Kft.
Indirizzo postale: Hungária krt.30/A.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Budapest
Codice postale: 1087
Paese: Ungheria
E-mail: zoltan.mathe@emerson.hu
Tel.: +36 703737058
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 45 958 459.00 HUF
V.2.5)Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

GT jelkapcsolat és képernyőképek helyszíni módosítása

V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

1.) A nyertes ajánlattevő és adószáma: Emerson Process Management Kft. (1087 Budapest, Hungária

krt. 30/A., adószáma: 10853263-2-42)

2.) Az MVM GTER Zrt. (Ajánlatkérő) elnevezése a 2021.03.01. napjától MVM Balance Zrt.-re változott. A cég új elnevezése Ajánlatkérő hatályos cégkivonatában 2021.03.17-én bejegyzésre került.

3.) A megadott összegek részben tájékoztató jellegűek, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő egyes Feladatkiadási lapok (egyedi szerződések) esetében az aláírás (azaz a 29. sz. Feladatkiadási lap esetében 2021.10.14.) napján irányadó MNB árfolyamon, forint (HUF) pénznemre átváltva tüntette fel a negyedéves lehívásban ennek értékét.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó utca 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó utca 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/01/2022

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.