21/01/2022 S15

Grecia-Tricala: Studi di ingegneria

2022/S 015-036649

Avviso di concorso di progettazione

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: DEYAT
Numero di identificazione nazionale: 51546
Indirizzo postale: ASKLIPIOY 35
Città: TRIKALA
Codice NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα / Karditsa, Trikala
Codice postale: 42100
Paese: Grecia
Persona di contatto: SOTIRIA MAKROSTERGIOY
E-mail: makrostergiou@gmail.com
Tel.: +30 2431076327
Fax: +30 2431076565
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.deyat.gr
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.deyat.gr
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.promitheus.gov.gr
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN)

II.1.2)Codice CPV principale
71335000 Studi di ingegneria
II.2)Descrizione
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

σκοπός εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δήμου Τρικκαίων» είναι η μελέτη και η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δ. Τρικκαίων, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. μετά την επέκταση των χωρικών αρμοδιοτήτων της στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Τρικκαίων, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που διατίθενται για την κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione:

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: (α) Για τη κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλική Μελέτη), 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας (β) Για τη κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη), 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας (γ) Για την κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτη Η/Μ), 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας (δ) Για την κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογικές μελέτες), 1 στέλεχος τουλάχ

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.2)Tipo di concorso
Procedura aperta
IV.1.7)Nominativi dei partecipanti già selezionati:
IV.1.9)Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια , καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

α) ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 94, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης,

β) η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 94, δηλαδή συγκεκριμένα: ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας, ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή, καθώς και η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και τα παρεχόμενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο,

γ) η οργάνωση του οικονομικού φορέα

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 31/01/2022
Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Greco
IV.3)Premi e commissione giudicatrice
IV.3.1)Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: no
IV.3.2)Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
IV.3.3)Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi: sì
IV.3.4)Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: sì
IV.3.5)Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Α.Ε.Π.Π.
Indirizzo postale: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Città: ΑΘΗΝΑ
Codice postale: 18233
Paese: Grecia
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Tel.: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Indirizzo Internet: www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών (ΣΕΔ)
Città: Αθήνα
Paese: Grecia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΤ
Indirizzo postale: Ασκληπιού 35 Τρίκαλα
Città: ΤΡΙΚΑΛΑ
Codice postale: 42131
Paese: Grecia
E-mail: info@deyat.gr
Tel.: +30 2431076711
Fax: +30 2431076565
Indirizzo Internet: www.deyat.gr
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
17/01/2022

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.