16/08/2022 S156

Ungheria-Debrecen: Commutatori

2022/S 156-448676

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numero di identificazione nazionale: 10750036209
Indirizzo postale: Kossuth Utca 41.
Città: Debrecen
Codice NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Codice postale: 4024
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Barabás Borbála
E-mail: borbala.barabas@opus-titasz.hu
Tel.: +36 303581804
Fax: +36 52511221
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.opustitasz.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.opustitasz.hu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001042522022/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001042522022/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Segédüzemi berend. és szünetmentes áramforrás besz

Numero di riferimento: EKR001042522022
II.1.2)Codice CPV principale
31214000 Commutatori
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Alállomási váltakozóáramú és/vagy egyenáramú segédüzemi berendezések és szünetmentes áramforrások beszerzése.

A termékek részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Segédüzemi berendezések szállítása

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
31214000 Commutatori
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Codice NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Luogo principale di esecuzione:

Külső megbízás alapján az OPUS TITÁSZ Zrt. által végzett kivitelezés helyszíne egy alállomás vagy annak a raktározási telephelye Nyíregyháza Ipari Park II. 132/22 kV-os és Debrecen Ipari Park II.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya alállomási segédüzemi berendezések és szünetmentes áramforrások szállítása, illetve beszerzése a keretmegállapodás hatálya alatt azzal, hogy az itt meghatározott keretmennyiség becsült mennyiség, a pontos darabszámok az egyedi megrendelés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek meghatározásával, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.

1. rész Összesen 2 készlet váltakozóáramú és/vagy egyenáramú segédüzemi berendezések beszerzése és telepítése, üzembehelyezése az alábbiak szerint.

Keretszerződésben rendelhető alap műszaki tartalom 1 készletre vonatkozóan:

- Tervezés (Típusterv alapján; OmegaCAD formátumban; Akkumulátor telepet, elosztót és töltőt is szerepeltetni kell a terven)

- NE1-NE2-NE3 Váltakozóáramú elosztó szekrények (In=160A; Iz=10kA (eff))

- NK3 Egyenáramú elosztó szekrény (Un=220V DC)

- NK1 Akkumulátor elosztó szekrény

- NH1 segédüzemi irányítástechnika szekrény (Az irányítástechnikai mezőgépet és egyben átkapcsoló automatika készüléket a Megrendelő biztosítja.)

- A berendezések helyszíni telepítése, a szekrények egymás közötti kábelezése (erős- / gyengeáramú / kommunikációs összeköttetések) és a teljes berendezés üzembe helyezés előtti felülvizsgálata

Keretszerződésben rendelhető többlet műszaki tartalom 1 készletre vonatkozóan:

- Váltakozó áramú segédüzem termikus zárlati szilárdság 10kA (eff.) helyett 20kA (eff.)

- Váltakozó áramú segédüzem névleges árama 160A helyett 400A.

- Egyenáramú segédüzem feszültsége 220V DC helyett 110V DC

A segédüzemi berendezésekre vonatkozó részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben, 1.sz Ártáblázatban és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 8. § (2) bekezdése alapján „Az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.”

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) alapján minden ilyen hivatkozás esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is a hivatkozás részeként kell érteni.

*A konfigurációk szerinti helyettesítő termék szerepeltetése esetén a termék pontos megnevezése szükséges.

Az ajánlatban a megajánlott termékhez javasolt tartalék alkatrészeket fel kell tüntetni és meg kell ajánlani, azaz az ajánlatnak tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő a szállítást megelőzően jogosult a berendezés ajánlattevő által végzett tárolását (maximum 6 hónap) kérni, az adásvételi keretmegállapodás tervezetben foglaltak szerint. (külön ajánlatkérői megrendelés alapján).

Jelen felhívás és a kiegészítő részvételi dokumentáció közötti ellentmondás esetén az ellentmondással érintett szöveg tekintetében a jelen felhívásban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/10/2022
Fine: 30/11/2027
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Ajánlatkérő a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján a részvételi jelentkezés határidejét a sürgősségre tekintettel határozta meg a Részvételi felhívás IV.2.2) pontja szerint.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Szünetmentes áramforrás berendezések szállítása

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
31154000 Alimentatori continui
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Codice NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Luogo principale di esecuzione:

Külső megbízás alapján az OPUS TITÁSZ Zrt. által végzett kivitelezés helyszíne: egy alállomás vagy annak a raktározási telephelye: Nyíregyháza Ipari Park II. 132/22 kV-os és Debrecen Ipari Park II.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya alállomási segédüzemi berendezések és szünetmentes áramforrások szállítása, illetve beszerzése a keretmegállapodás hatálya alatt azzal, hogy az itt meghatározott keretmennyiség becsült mennyiség, a pontos darabszámok az egyedi megrendelés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek meghatározásával, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.

2.rész: Alállomási szünetmentes áramforrás 2 db

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 8. § (2) bekezdése alapján „Az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.”

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) alapján minden ilyen hivatkozás esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is a hivatkozás részeként kell érteni.

*A konfigurációk szerinti helyettesítő termék szerepeltetése esetén a termék pontos megnevezése szükséges.

Az ajánlatban a megajánlott termékhez javasolt tartalék alkatrészeket fel kell tüntetni és meg kell ajánlani, azaz az ajánlatnak tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő a szállítást megelőzően jogosult a berendezés ajánlattevő által végzett tárolását (maximum 6 hónap) kérni, az adásvételi keretmegállapodás tervezetben foglaltak szerint. (külön ajánlatkérői megrendelés alapján).

Jelen felhívás és a kiegészítő részvételi dokumentáció közötti ellentmondás esetén az ellentmondással érintett szöveg tekintetében a jelen felhívásban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/10/2022
Fine: 30/11/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Ajánlatkérő a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján a részvételi jelentkezés határidejét a sürgősségre tekintettel határozta meg a Részvételi felhívás IV.2.2) pontja szerint.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (3)-(6) bekezdései alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.

A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására vonatkozó előírást.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

A) Előzetes igazolás.

A Részvételre Jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia.

Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján Részvételre Jelentkezőnek (Közös Részvételre Jelentkezőnek) részenként ismertetnie kell a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (Segédüzemi berend. és/vagy szünetmentes áramforrás) szállításait. A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

- szállítás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés, azaz a közbeszerzés

tárgyával megegyező szállítási szolgáltatás megállapítható legyen;

- a szállítás mennyisége (db) (konzorciumi/alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés értéke);

-teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap részletezettséggel);

-szerződést kötő másik fél megnevezése és címe;

- referencia igazolást kiállító személy neve, beosztása és elérhetősége;

-nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.

Az alkalmassági követelmény igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (7) (9), és (11)-(12) bekezdéseiben foglaltak, a Kbt. 69. § (4)-(7), (9), (11)-(11a) bekezdéseiben, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet. 2-7.§-ában, valamint 21/A. § és 22. §-ban foglaltak.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

M/1: Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett

- az 1. rész esetében minimum 1 db, villamosenergia rendszer alállomásaiba szállított és üzembe helyezett egyen- vagy váltakozóáramú segédüzemi elosztó berendezés szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával

- a 2. rész esetében minimum 1 db, villamosenergia rendszer alállomásaiba szállított és üzembe helyezett szünetmentes áramforrás

szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért ír elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint.

Az Ajánlattevő jótállása az adott Áru üzembe helyezésétől számított huszonnégy (24) hónapig, illetve a helyszínre szállítástól számított harminc (30) hónapig terjed, a kettő közül az előbb bekövetkező érvényességével ("Általános jótállás"). Kivételt képez a korrózióvédelemre történő jótállás, amely a helyszínre szállítástól számított 10 év.

Kötbérfizetési és kártérítési kötelezettség a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden egyes naptári napjára a szerződésszegéssel érintett eszközök teljes nettó értékének 0,5 %-a, de legfeljebb a késedelemmel érintett eszközök teljes nettó értékének 20 %-a.

Hibás/nem megfelelő minőség esetén alkalmazandó kötbér: Az Ajánlatkérő által póthatáridő kitűzése, póthatáridő minden egyes napjára az ajánlatkérő kötbérigényt érvényesít, melynek mértéke és feltételei a késedelmi kötbér feltételi szerint alkalmazandók.

Meghiúsulási kötbér nem-teljesítés esetén: meghiúsulással érintett eszközök ellenértéke, mértéke azok 20%-a.

Ajánlatkérő a kötbérek mértékéről tárgyalni kíván az eljárás tárgyalási szakaszában.

A nyertes ajánlattevőként szerződő felet jólteljesítési biztosíték adása terheli azzal, hogy a biztosítékokat a nyertes ajánlattevő a Kbt. 134. § (6) bekezdés a. vagy b. pontja szerint kell rendelkezésre bocsássa. A biztosíték mértéke a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében ténylegesen igazolt teljesítés nettó értékének 5%-a (öt százaléka). A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1) szerint, átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Több Részvételre jelentkező/Ajánlattevő közös ajánlattétele esetén az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Szerződésben ( Adásvételi keretmegállapodás) nem szabályozott kérdésekben az OPUS TITÁSZ Zrt. Árubeszerzésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF), továbbiakban ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

Az elektronikus árlejtés lefolytatásának menetét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 23/09/2022
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1) A 424/2017. (XII. 19.) K.r. 15. § (2) bek. alapján a részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok felbontását az részvételi/ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az EKR.

2.) A részvételi jelentkezést kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

3.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha a részvételi jelentkezésben valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt a Részvételi Jelentkező magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK a Részvételi Jelentkező általi fordítást elfogadja.

4.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös részvételre jelentkezőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

5.) Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ajánlati ár értékelési szempontja szerint értékeli, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

6.) A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez a Részvételi Jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

7) Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében be kell nyújtani az alábbiakat:

- Felolvasólap (EKR űrlap)

- Kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EKR űrlap)

- A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel összhangban (EKR űrlap)

- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdéséről (EKR űrlap)

- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdéséről, (EKR űrlap)

- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdéséről (EKR űrlap)

- Együttműködési megállapodás (adott esetben)

- Nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap)

- Változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolata (adott esetben)

- Részvételre jelentkező, illetve az alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében

kötelezettségvállalásra jogosult cégképviselő személy aláírási címpéldánya / mintája

- Meghatalmazás (adott esetben)

- A részvételre jelentkező alkalmasságát igazoló más szervezet/személy szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (adott esetben)

- NYILATKOZAT üzleti titokról (EKR űrlap)

- Nyilatkozat fordításról (adott esetben)

- Nyilatkozat az összeférhetetlenségről

- Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról

8) AK a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

10) Az ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt.71.§-ában foglaltak szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§ (6) bekezdésében foglaltakat.

11) Közös részvételi jelentkezés esetén csatolni kell a közös részvételről szóló megállapodást, a vezető részvételre jelentkező megjelölésével [Kbt. 35. § (2) bekezdés], a feladatmegosztás feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös részvétel esetén a részvételi jelentkezők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. A részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös részvételről szóló megállapodásban csatolni kell az erre vonatkozó meghatalmazást. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

12) A Közbeszerzési dokumentáció továbbadása kizárólag a közös részvételre jelentkezők, az alkalmasság igazolására igénybe vettek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.

13) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság vonatkozásában arra, hogy jelen felhívás a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a Korm. rendelet. 28.§ (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg az alábbiak tekintetében.: III.1.3) pont M/1. alkalmassági követelmény.

14) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

15) A részenként megkötött keretmegállapodásokból a beszerzéseket az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, tehát Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kívánja megvalósítani. A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma részenként kettő.

16) Az ajánlatkérő mind a részvételi jelentkezés, mind az ajánlat elkészítéséhez a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat bocsát rendelkezésre. A közbeszerzési dokumentumot bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen elérheti. A közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton a hirdetmény I.3 pontjában meghatározott internetes címen lehet elérni regisztráció ellenében.

17) A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében Ajánlatkérő mint közszolgáltató a tárgyalásos eljárást bármikor alkalmazhatja, külön indokolás nélkül.

FOLYTATÁS A VI.4.3. pontban!!

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/08/29 12:00

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A VI.3. PONT FOLYTATÁSA:

18) Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél rendelkezzen érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerre (ISO 9001:2015 és/vagy ISO 9002:2017, vagy azzal egyenértékű), valamint környezetirányítási rendszerre (ISO 14001:2015, vagy azzal egyenértékű) vonatkozó tanúsítvánnyal.

19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pető Koppány, lajstromszáma: 01005.

20) A Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Szerződést megerősítő biztosítékok fajtájáról, valamint az Opus Titász Zrt. Árubeszerzés jogviszonyra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) a szerződéstervezet által nem érintett rendelkezéseiről nem kíván tárgyalni.

21) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a Keretmegállapodás teljes időtartamára - beleértve az általános jótállás idejét is - olyan Általános felelősségbiztosítást fenntartani, ami biztosítási eseményenként az 1. rész esetében 150 000 EUR, és évente összességében 150 000 EUR fedezetet nyújt kártérítési kötelezettség esetén, a 2. rész esetében biztosítási eseményenként 25 000 EUR, és évente összességében 25 000 EUR fedezetet nyújt kártérítési kötelezettség esetén. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindkét rész esetében a biztosítási kötvény másolatát a Keretmegállapodás aláírásától számított 15 napon belül köteles átadni Ajánlatkérő részére

22) Az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlat részeként csatolni kell a megajánlott termékekre vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyve(ke)t.

23) 1) AK alkalmazza a 424/2017. (XII. 19.) K.r. 26. § (2) bek. rendelkezéseit.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11/08/2022

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.