25/11/2020 S230

Grecia-Galatsi: Servizi di progettazione di edifici

2020/S 230-568175

Avviso di concorso di progettazione

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Etaireia Ydreyseos kai Apocheteyseos Proteyoysis A.E. (E.YD.A.P. A.E.)
Indirizzo postale: Odos Oropoy 156
Città: Galatsi Attikis
Codice NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Codice postale: 111 46
Paese: Grecia
Persona di contatto: Ioanna Koytsoympa
E-mail: ikoutsoumpa@eydap.gr
Tel.: +30 2107495459/5260
Fax: +30 2107495550
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.eydap.gr
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.promitheus.gov.gr/www.eydap.gr
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.promitheus.gov.gr
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Συμφωνία - πλαίσιο για την εκπόνηση κτιριακών και τοπογραφικών μελετών, που αφορούν σε κτίρια και εγκαταστάσεις σε περιοχές αρμοδιότητας τής Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., και σύνταξη τευχών δημοπράτησης — Κωδικός μελέτης: Μ-204.

II.1.2)Codice CPV principale
71221000 Servizi di progettazione di edifici
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
71321000 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici
71420000 Servizi di architettura paesaggistica
71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
71351810 Servizi topografici
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην ανάθεση συμφωνίας - πλαίσιο, με τίτλο:

«Συμφωνία - πλαίσιο για την εκπόνηση κτιριακών και τοπογραφικών μελετών, που αφορούν σε κτίρια και εγκαταστάσεις σε περιοχές αρμοδιότητας τής Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., και σύνταξη τευχών δημοπράτησης», και με κωδικό μελέτης: Μ-204

Και περαιτέρω στη σύναψη με τον επιλεγέντα ανάδοχο 50 κατά μέγιστον επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων εκπόνησης μελετών.

Οι όροι της συμφωνίας, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειμένου των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας - πλαίσιο, αναφέρονται στα τεύχη που μνημονεύονται στο άρθρο 10 της διακήρυξης.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης με τη διαδικασία της συμφωνίας - πλαίσιο είναι η εκπόνηση μελετών κτιριακών έργων και η έκδοση σχετικών αδειών δόμησης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα τής Διεύθυνσης Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Ακίνητης Περιουσίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης όπου απαιτηθεί, έτσι ώστε με βάση και την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και των δεδομένων κάθε περίπτωσης, να καταστεί δυνατός ο προγραμματισμός της δημοπράτησής τους ή της άμεσης κατασκευής τους από το προσωπικό της εταιρείας, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1 436 600,00 EUR (χωρίς Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

1) αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, κατηγορίας 6, προεκτιμώμενης αμοιβής 346 765,00 EUR·

2) στατικές μελέτες, κατηγορίας 8, προεκτιμώμενης αμοιβής 240 000,00 EUR·

3) μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές, κατηγορίας 9, προεκτιμώμενης αμοιβής 372 102,39 EUR·

4) μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, κατηγορίας 25, προεκτιμώμενης αμοιβής 94 800,00 EUR·

5) μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές, κατηγορίας 10, προεκτιμώμενης αμοιβής 35 550,00 EUR·

6) μελέτες τοπογραφίας, κατηγορίας 16, προεκτιμώμενης αμοιβής 160 000,00 EUR.

Και 187 382,61 EUR για απρόβλεπτες δαπάνες, που αντιστοιχεί στο 15 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, όπως ισχύει, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 %, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione:

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/-ίες μελετών της παρ/φου 13.2) του άρθρου 13 της διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ΄ του ν. 4412/2016.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.2)Tipo di concorso
Procedura aperta
IV.1.7)Nominativi dei partecipanti già selezionati:
IV.1.9)Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, θα αξιολογηθούν οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 23 της διακήρυξης.

1ο κριτήριο τεχνικής προσφοράς: Η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων β) και γ) της παρ/φου 22.3 του άρθρου 22 της διακήρυξης.

Η βαρύτητα του κριτηρίου στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ1=70%(0,70).

2ο κριτήριο τεχνικής προσφοράς: Η πληρότητα και η αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των στοιχείων της περίπτωσης α) της παρ/φου 22.3 του άρθρου 22 της διακήρυξης.

Η βαρύτητα του κριτηρίου στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ2=30%(0,30).

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο:

ΒΤΠι = 0,70*Κ1 + 0,30*Κ2.

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 30 % και της της Οικονομικής προσφοράς σε UΟΠ=70%.

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:

U = ΒΤΠι * 30 % + ΒΟΠι * 70 %

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 19/01/2021
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Greco
IV.3)Premi e commissione giudicatrice
IV.3.1)Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: no
IV.3.2)Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
IV.3.3)Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi: no
IV.3.4)Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: no
IV.3.5)Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της συμφωνίας - πλαίσιο, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydap.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 7.1.2021, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της συμφωνίας - πλαίσιο, το αργότερο έως την 13.1.2021.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19.1.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25.1 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Η επιλογή του αναδόχου της συμφωνίας - πλαίσιο θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 264 του Ν.4412/16 και Μ-204-273 του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης.

Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο 1 προσφορά.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.

Οι προσφορές ισχύουν για δεκατρείς (13) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του άρθρου 15 της διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 7 183,00 EUR, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα (α) του Παραρτήματος ΙΙ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 14 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 21.3.2022, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν πριν από τη λήξη τους τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Indirizzo postale: Ωρωπού 156
Città: Γαλάτσι Αττικής
Codice postale: 111 46
Paese: Grecia
E-mail: grammateia@eydap.gr
Tel.: +30 2102144444/4214
Fax: +30 2102144159
Indirizzo Internet: www.eydap.gr
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Τα θέματα που αφορούν σε προδικαστικές προσφυγές / προσωρινή δικαστική προστασία, καθορίζονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/11/2020

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.